Nowa struktura plików JPK

MF opublikowało nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPIR do stosowania po 1 stycznia 2017 roku
W dniu 28 października MF opublikowało nowe wersje dwóch struktur raportowych, do stosowania przez podatników w 2017 roku. To bardzo ważne wydarzenie dla podatników przynajmniej z dwóch powodów:
1.    Zmiany struktury JPK_VAT mają istotne znaczenie dla podatników segmentu MSP, którzy zgodnie ze zmianami ordynacji podatkowej z maja 2016 roku, będą obowiązkowo raportować dane VAT w okresach miesięcznych począwszy od stycznia 2017 roku. To w tej zmienionej  strukturze będą przedstawiać swoje dane.
2.    Wprowadzenie zmian w strukturze przewidzianej do raportowania PKPIR wskazują na determinację służb skarbowych do aktywnego wykorzystywania narzędzia jakim jest JPK. Struktura, ze względu na okres przejściowy będzie w powszechnym użyciu od 1 lipca 2018 roku, co nie przeszkadza MF dokonać jej aktualizacji. Zmiana tej struktury ze wskazaniem obowiązywania od 1 stycznia 2017 jest dla mnie dowodem na poważne traktowanie przez służby skarbowe obowiązków sprawozdawczych JPK nałożonych na podatników.
W strukturze JPK_VAT wyspecyfikowano łącznie 15 różnych zmian, część ma charakter doprecyzowujący, są jednak i takie o istotnym znaczeniu. Wybrane zmiany w JPK_VAT:
1.    W polu cel złożenia dodano wariant 2 – złożenie korekty.
2.    W sekcji SprzedazWiersz dodano element NrKontrahenta ( NIP nabywcy). Ponadto wprowadzono wymagalność dla pól NazwaKontrahenta oraz AdresKontrahenta.
3.    W sekcji ZakupWiersz dodano element wymagany DataZakupu.

Częste pytania:
Te struktury obowiązują do wysyłki od 1 stycznia? Czy dla danych utworzonych przez użytkownika od 1 stycznia? Chodzi o to, czy po 1 stycznia pliki wygenerowane nawet za stary rok mają być w formacie 1.0 czy 2.0 dla JPK_VAT?

Do danych z 2016 roku stosujemy strukturę JPK_VAT w wersji 1.0, ze względu na to, że 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerza zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT (rejestry VAT) o NIP nabywcy. Skoro nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia, to MF nie może wymagać raportowania tych danych za 2016 rok. Zatem nowa wersja JPK_VAT, z raportowaniem NIP nabywcy, będzie dotyczyła danych gromadzonych przez podatników w 2017 roku

iNET systemy informatyczne located at ul.Kasprowicza 52 , Jelenia Góra, pl . Reviewed by 94 customers rated: 4.8 / 5